In English

GOOD TO KNOW
Hållbarhet is an inspiring sustainability day for students at the Univeristy of Gothenburg and Chalmers. Hållbarhet 2016 is arranged by the Centre for Environment and Sustainability, GMV in collaboration with the Faculty of Education, University of Gothenburg. Contact: info(at)hallbarhet.se

When? February 9th 2016, 12:00 – ca 20:00
Where? Pedagogen, Building A, at Västra Hamngatan 25, Gothenburg.
Closest tram stop: Grönsakstorget.

Pedagogen0171

 

 

 

 

 

 

The student sustainability day is free of charge. Welcome to register! before February 1st 2016.

 

Hållbarhet 2016 is tap water certified! Kranmarkt_eng_svartOnly clean tap water is served. Healthy and sustainable, without transport and waste.
A tap water certified event is an event free from bottled water. By being tap water certified  you show that you take a stand for a better environment and inspire other to choose tap water when possible.

 

_____________________________________________________________________

 

PROGRAM

programskiss hallbarhet med sal2

_____________________________________________________________________


Lectures and events in English

OllePetersson_IMG_5145_FilipAndersson

 

 

 

 

Foto: Filip Andersson

 

ARE YOU VISIBLE FROM SPACE? (Intro in English)
There are those that can be seen from space. Is it those who are well off? Is it those who live crowded? Is it those who use a lot of energy, or those that use little energy but more together? Based on NASA’s ”Earth’s City Lights” and geographic data on the various energy sources, audio, video and music have been created and merged into a minimalist audio & video work. Experience ”The Power Grid” live, performed by Olle Petersson, composer and musician.

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

MIGRATION, GLOBALIZATION AND THE UNIVERSITY OF GOTHENBURG
59.5 million people are currently fleeing conflict, persecution or environmental destruction, says the UN refugee agency UNHCR. Deputy President of the University of Gothenburg and Professor in peace and development research, Helena Lindholm, provides insights on the state of refugees, from different points of view, including for example in relation to globalization and the way the University of Gothenburg has responded to the crisis.

_____________________________________________________________________

Maria Zapata

 

 

 

 

 

 

ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP, WASTE AND THE THROW-AWAY SOCIETY
(In English)
In an increasingly urbanized world, a third of the global urban population will soon live in informal settlements. Many of which are poorly connected to basic services such as management of household waste. Instead, an extensive informal sector of waste pickers collects and separates household waste in cities as Managua in Nicaragua, or Kisumu in Kenya. During our talk we unfold the significant contribution of cooperatives, youth groups and micro-enterprises, in improving the health of residents and local environments where they live, recovering resources, creating jobs and income among the urban poor, and reducing the carbon footprint of their cities. Back to Gothenburg, we explore how citizen-driven waste prevention initiatives, such as repairing abandoned bicycles or exchanging old toys, emerge as a reaction to the overflow of materials and consumption in affluent societies as Sweden. We discuss how everyday practices performed by these initiatives, such as cooking the food recovered from food store containers, turn into political actions where citizens express political and moral concerns beyond conventional activism.

María José Zapata Campos is part of the research team in the program Managing Big Cities at the Gothenburg Research Institute.
Patrik Zapata, Docent at the School of Public Administration, University of Gothenburg.

_____________________________________________________________________

spetsbergen

 

Tourists by Gullybreen, Magdalenefjorden, Svalbard, ca 1937. Photo by: Carl Müller & son.

 

 

View, Gullybreen juli 2012. Photo by: Tyrone Martinsson.

 

 

 

SPITSBERGEN – VANISHING VIEWS
Experience Tyrone Martinssons photo exhibition!

Photography is a direct way of bearing witness and creating sequences of evidential data on changes over time in landscapes. Applied to the narrative of vanishing landscapes photography function as both the witness to mankind’s brutal interference with land and sea as well as being a voice for what to save and for the beauty of the wild places wherever they are to be found. The issues of the impact of our industrialised culture on nature are our times most important issues and it is of great importance to understand the consequences of these issues to be able to prepare for the future to come.

Tyrone Martinsson is senior lecturer at Valand Academy. During the last few years he has performed research on the Arctic and the re-photographic methods for cross-disciplinary studies that address climate, environment and historical descriptions of the polar landscape.

_____________________________________________________________________

food rescue logga

 

 

 

 

 

FOOD RESCUE PARTY! (17:00-21:00)

FIRST (140) COME, FIRST SERVED!

BRING:
– your own cutting board and/or peeler, if you can!
– your empty lunchbox for leftovers!

What is a Food Rescue Party? Well, it’s an event where a lot of prime food that would otherwise just have been thrown away is collected, and a bunch of people are invited to cook it and hang out together. Basically, free food that you cook and eat with friends, and you’re saving the environment at the same time! Students at Göteborgs universitet and Chalmers are welcome to join.

The food is provided by Allwin – a company that collaborates with grocery stores and distributes food, that for various reasons have not been sold. The grocery may include overstock or damaged/mislabeled goods. The allure of a Food Rescue Party is that no one knows the menu until the food arrives! Anyone can help cook and those who prefer to decorate the tables are welcome to do so. If you just want to hang out, eat and listen to music – go ahead!

This is a non-alcoholic event. No alcoholdrinks are allowed.

The party is part of Studentdagen Hållbarhet 2016, and organized in collaboration with Sahlgrenska Academy Students for Sustainability (SASS), Chalmers Students for Sustainability (CSS), Handels Students for Sustainability (HaSS) and Global Students for Sustainability (GloSS).

The Food Rescue Party is held at Pedagogen, building B, Läroverksgatan 15, Göteborg.

_____________________________________________________________________

Lectures and events in Swedish

nn (987 av 1)

 

 

 

 

 

 

ÅRETS MILJÖHJÄLTE 2015!
Beatrice Rindevall är redaktör på Supermiljöbloggen och chefredaktör för den populärvetenskapliga webbtidningen Extrakt. Hör henne berätta om de bästa sakerna som gjorts för klimatet, presentera en hit-och-shit-lista vad gäller den svenska miljöbevakningen och dela med sig av sina framtidsspaningar.

Supermiljöbloggen är en av Sveriges största miljösajter och utsågs till en av årets miljöhjältar 2015 av WWF! Tidiningen Extrakt korades till 2015 års vinnare av Svenska Publishing-priset, inom kategorin Journalistikpriset ”För klockrena rubriker och trendkänslig nyhetsvärdering.”

Beatrice Rindevall är utbildad i globala studier med inriktning på humanekologi, vid Göteborgs universitet.

_____________________________________________________________________

Pär-holmgren

 

 

 

 

 

 

 

 

”DET MINSTA VI KAN GÖRA ÄR SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT”
Pär Holmgren, känd från TV som meteorologen med det långa håret, gästar Hållbarhet och diskuterar klimat, ansvar, framtid och vikten av att agera NU utifrån sin senast bok ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”. Sedan 2008 ägnar Pär sig på heltid åt hållbarhetsfrågor och har numera en ny roll som naturskadeexpert på Länsförsäkringar.

Pär kommer bland annat diskutera:

  • De ”inbyggda systemfel” som finns i vårt samhälle, och som nu när vi blir fler människor som vill utnyttja systemet leder till att vi därmed också utnyttjar mer och mer av jordens resurser.
  • De tre stora utmaningarna; Ekologi, Ekonomi och Energi, hur de hänger ihop och är beroende av varandra.
  • Att klimatförändringarna ”bara” är en av flera olika konsekvenser av mänsklighetens övertramp. Andra konsekvenser är utfiskningen i våra världshav, skövlingen av de tropiska regnskogarna och överutnyttjandet av vatten i stora delar av världen, samt inte minst spridningen av olika miljögifter.
  • Vi behöver ”tuffare” politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar. De tre går ofta hand i hand och påverkar varandra. Beteendeförändringar leder till efterfrågan på ny teknik och vice versa.
  • Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt. Men ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

SKA BARNEN RÄDDA VÄRLDEN?
– HUR KAN SMÅ BARN OCH FÖRSKOLAN GÖRAS DELAKTIG I HÅLLBARHETSTÄNKANDET?
Ibland går argumenten isär när man talar om små barn och hållbarhetsfrågor. Vissa tycker att barn ska skyddas, medan andra tycker att de redan är exponerade. Om man då är övertygad om att små barn ska göras delaktiga så kan man fråga sig vilken roll förskolan kan spela i de globala utmaningarna och hållbarhetstänkandet? Och om små barn redan i förskoleåldern ska bli delaktiga till dessa frågor, i så fall på vilket sätt ska det ske? Detta är några av de frågor som kommer att belysas och diskuteras.

Ingrid Pramling Samuelsson är Professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

_____________________________________________________________________

alexina

 

 

 

 

 

MÅSTE VI LEVA SOM VI LÄR?
– LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN TILL GYMNASIET
Lärande för hållbar utveckling är en gemensam inkluderande process där lärare, elever och all personal är medskapare och delaktiga i lärandet. En av lärandeprocessens bärande delar är samtal och kritisk reflektion kring attityder, värderingar och normer. Därför kommer en del av den här timmen handlar om frågor som;
Vad är min egen relation till hållbar utveckling? Vem vill jag vara? Vad vill jag vara delaktig i? Vad innebär det här för mig i min blivande yrkesroll? Vad innebär det för min blivande arbetsplats och mina kollegor?

Alexina Thorén Williams är utbildad grundskollärare med inriktning mot matematik och NO i årskurserna 4-9. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon på Universeum science center, med upplevelsebaserat lärande. Alexina är doktorand vid institutionen för kemi och molekylärbiologi på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

_____________________________________________________________________

 

ff_on_gu_logga

 

 

 

 

 

 

FOSSIL FREE – KAMPEN FÖR ATT DIVESTERA UR KLIMATBOVARNA
Fossil Free Göteborgs universitet ger en introduktion till den växande globala divesteringsrörelsen! ”Vi förklarar vad fossilbubblan och divestering är, vad vi gör och vad du kan göra. Allt fler inser det orimliga i att fortsätta investera i de bolag som är roten till klimatförändringarna. För oss ligger etiska skäl bakom, för andra är det ekonomiska anledningar. Detta är ett interaktivt upplysande seminarie om en mycket aktuell fråga.”

 

_____________________________________________________________________

blackdot

 

 

 

 

SNACKA MINDRE, GÖR MER! – FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET
Black Dot har som filosofi att allt går att lösa, bara man sätter igång och jobbar för det!
Med projektet #HelloNeighbour satte Black Dot igång 70 studenter från hela världen från 5 olika lärosäten med 42 olika utbildningsbakgrunder att ta fram långsiktigt hållbara lösningar för organisationer som arbetar med flyktingar.

Under passet kommer deltagarna uppleva hur enkelt det är att identifiera problem, målgrupper, ta fram nya lösningar och omsätta ord till handling. Snacka mindre, gör mer!

Nicolai Slotte och Daniel Brandt, grundare av Black Dot och #HelloNeighbour projektet.

_____________________________________________________________________

 

Detailed program will be presented shortly. Follow us on Facebook to stay updated!

 

anmälan3